POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych użytkowników posiadających Konta w serwisie jest firma Adminto z siedzibą w Poznaniu przy ul. Woźna 21/3, 61-779 Poznań, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie ma prawo wglądu do własnych danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania oraz kontroli ich przetwarzania. Z prawa do poprawiania danych osobowych Użytkownik może skorzystać poprzez samodzielną edycję konta. Z żądania zaniechania przez Administratora przetwarzania jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym Użytkownik może skorzystać poprzez usunięcie konta.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa Administrator może przekazywać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych postępowań w zakresie, w którym jest do tego zobowiązany przepisami prawa.
  6. Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu Repostuj.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usługi. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Repostuj.pl, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Dodatkowo pliki te pozwalają na przyśpieszenie ładowania niektórych elementów Serwisu oraz umożliwiają tworzenie statystyk, których celem jest ulepszanie struktury i zawartości Serwisu. Pliki „cookies” najczęściej posiadają unikalny numer oraz zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
  7. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  8. W Serwisie zastosowanie mogą znaleźć następujące rodzaje plików „cookies”: „Cookies" stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj „cookies” zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.
  9. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają działanie plików „cookies”. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć funkcje plików „cookies”. Dodatkowo ustawienia plików „cookies” mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ograniczenie stosowania plików „cookies” może niekiedy wpłynąć na funkcjonalność Serwisu, takie jak ciągłe zalogowanie Użytkownika, czy zapamiętywanie haseł.
  10. Pliki „cookies” nie zagrażają systemowi komputera Użytkowników.